Suunnittelu

Hirsitalot suunnitellaan ohjelmilla, jotka mahdollistavat joustavan suunnittelun ja talon valmistuksen Sinun toivomustesi pohjalta. Suunnittelusta saatavat tiedot lähetetään sähköisessä muodossa tuotantoon, jossa automaattikoneet valmistavat hirsirungot tarkasti toivomustesi mukaiseksi.

Suunnittelu tapahtuu aina vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja ennen tuotannon aloittamista voi asiakas tarkistaa, että suunnitelmat vastaavat tilausta.