Yhteistyökumppanit

Täydelliseen hirsitalo-toimitukseen sisältyy paljon osia, joita ei valmisteta omassa tehtaassa. Tällaisia osia ovat mm. ovet, ikkunat, portaat ja useat erilaiset kiinnikkeet. Tällaiset osat hankitaan toimittajilta, jotka noudattavat laatuvaatimuksissa samanlaisia korkeita laatuvaatimuksia kuin Hirsiset-talotehdaskin. Laadun lisäksi toimittajien valinnassa kiinnitetään huomiota toimitusvarmuuteen ja aikataulujen pitävyyteen. Laadukas ja täydellinen hirsitalo-toimitus syntyy eri toimittajien yhteistyönä.